GDPR - Svatka
Svatka

__

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Všechny osobní údaje shromažďujeme, evidujeme a zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, přípravy smlouvy nebo vlastního plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu.

Za účelem zpracování vašich objednávek evidujeme tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a vaše tělesné míry.

Tyto údaje využíváme pouze ke své vlastní potřebě a neposkytujeme je žádné třetí straně, ani je nevyužíváme k reklamním účelům.  Vaše objednávky obsahující osobní údaje jsou evidovány elektronicky v zabezpečeném online systému a fyzicky v uzamčené schránce až do doby jejich konečného zpracování v aktuálním účetním období.

 

Více o GDPR se můžete dočíst zde: https://www.gdpr.cz/gdpr/